سلول های Caco-2، کلون TC-7 هدیه ای از دکتر Monique Roussey  بود. سلول ها، پاساژهای 60-70، در فلاسک های 25 سانتی متر مربع (TTP) در حضور DMEM تکمیل شده با 20٪ FBS غیرفعال شده با حرارت، 1٪ اسیدهای آمینه غیر ضروری و 1٪ آنتی بیوتیک ها (محیط کامل) رشد کردند.

سلول ها در دمای 37 درجه سانتی گراد در اتمسفر مرطوب هوا/دی اکسید کربن انکوبه شدند و محیط هر 48 ساعت تغییر می کرد.

گیاهان خوشرنگ شدن رب گوجه نی نی سایت را چند برابر می کند.

تک لایه ها با فرکانس عبور 7 روزه زمانی که به محل تلاقی حدود 80 درصد با تیمار با 25/0 درصد تریپسین-EDTA رسیدند، زیر کشت شدند.

برای هر آزمایش، سلول ها با تراکم 106 × 1 سلول در چاه کاشته شدند و روی چاهک های ترانس (صفحه 6 چاهی، قطر 24 میلی متر، غشای پلی کربناتی با اندازه منافذ 1 میکرومتر، بکتون-دیکنسون) رشد کردند.

محیط مورد استفاده در اتاقک های آپیکال و قاعده جانبی محیط کامل بود. محیط‌ها هر روز به مدت 28 روز تغییر می‌کردند تا تک‌لایه‌های سلولی متمایزی به دست آید. یک روز قبل از هر آزمایش، محیط مورد استفاده در محفظه های آپیکال و قاعده جانبی DMEM بدون فنل قرمز همراه با 20% FBS بدون چربی غیرفعال شده با حرارت، 1% اسیدهای آمینه غیر ضروری و 1% آنتی بیوتیک بود.

قبل از هر آزمایش، یکپارچگی تک لایه های سلولی با اندازه گیری مقاومت الکتریکی ترانس اپیتلیال با یک ولتومتر مجهز به الکترود چاپستیک بررسی شد.

برای اندازه گیری جذب کاروتنوئید توسط سلول های Caco-2، میسل های غنی از کاروتنوئید حاصل از هضم آزمایشگاهی 2 خمیر (شاهد و غنی شده) در رقت 1/5 استفاده شد.

در ابتدای هر آزمایش، تک لایه های سلولی دو بار با 1 میلی لیتر PBS در سمت آپیکال و 2 میلی لیتر در سمت قاعده ای شسته شدند.

سمت آپیکال تک لایه های سلولی 1.5 میلی لیتر میسل دریافت کرد در حالی که سمت قاعده ای 2 میلی لیتر محیط بدون FBS دریافت کرد.

تک لایه های سلولی در دمای 37 درجه سانتی گراد به مدت 3 یا 8 ساعت انکوبه شدند. پس از دوره جوجه کشی، محیط کشت از هر طرف غشا برداشت شد.

تک لایه های سلولی دو بار با 1 میلی لیتر PBS حاوی 5 میلی مول در لیتر تاوروکولات شسته شدند تا کاروتنوئیدهای جذب شده از بین بروند، خراش داده شدند و در 100 میکرولیتر PBS جمع آوری شدند.

کاروتنوئیدهای جذب شده به عنوان کاروتنوئید در سلول‌های خراشیده شده و در اتاقک‌های قاعده‌ای جانبی چاهک‌ها تخمین زده شدند.

همه نمونه ها در دمای 80- درجه سانتی گراد تحت نیتروژن با 0.5٪ پیروگالول به عنوان یک آنتی اکسیدان محافظ قبل از استخراج کاروتنوئیدها و تجزیه و تحلیل HPLC نگهداری شدند.

مقدار کمی از نمونه های سلولی بدون پیروگالول برای تخمین غلظت پروتئین با کیت اسید بیسینکونیک استفاده شد. کاروتنوئیدهای جذب شده به صورت پیکومول در هر میلی گرم پروتئین بیان شدند.

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *