نتایج متناقض نشان می دهد که الگوهای خوردن از جمله نبات نی دار فله با افزایش احتمال افزایش وزن در بزرگسالان (20-22) و کودکان در مطالعات مقطعی مرتبط است.

با این حال، نبات نی دار فله با سایر «شیرینی‌ها» مانند دسرها، نوشیدنی‌های شیرین یا قندها طبقه‌بندی می‌شد که نتیجه‌گیری‌های مخصوص نبات نی دار فله را محدود می‌کند. مطالعات دیگر نشان داد که افزایش مصرف شیرینی ها هیچ رابطه یا رابطه معکوس با وزن یا افزایش وزن بدن ندارد.

چندین مطالعه مقطعی فراوانی مصرف نبات نی دار فله را بر روی اقدامات بهداشتی بررسی کردند. یک مطالعه روی نزدیک به 6000 بزرگسال نشان داد که افزایش دفعات مصرف نبات نی دار فله با دریافت انرژی بیشتر مرتبط است، اما با معیارهای عینی چاقی یا عوامل خطر قلبی عروقی انتخاب نشده است.

نبات

علاوه بر این، هیچ ارتباطی با معیارهای وضعیت وزن بدن یا عوامل خطر قلبی عروقی در یک تجزیه و تحلیل تعقیبی از 8 درصد بزرگسالانی که بیش از یک بار در روز مصرف نبات نی دار فله را گزارش کردند، یافت نشد.

مطالعه دیگری در بیش از 1000 بزرگسال بدون بیماری قلبی عروقی یا دیابت که تعداد و دفعات مصرف شکلات را مورد بررسی قرار داد، پس از تنظیم برای دریافت انرژی، فعالیت بدنی و سایر عوامل مخدوش کننده بالقوه، نشان داد که بزرگسالانی که بیشتر شکلات مصرف می کنند BMI کمتری نسبت به افرادی که مصرف می کنند دارند.

نبات نی دار فله کمتر بنابراین، شواهد تحقیقات مقطعی این دیدگاه را که مصرف نبات نی دار فله در کودکان و بزرگسالان با خطر بیماری قلبی عروقی یا چاقی مرتبط است، به چالش می کشد.

بر اساس شواهد حاصل از تحقیقات مقطعی، نتایج اخیراً از اولین مطالعه طولی که ارتباط بین مصرف نبات نی دار فله در دوران کودکی با نقاط پایانی سلامت در بزرگسالی را بررسی می‌کرد، گزارش شد.

با استفاده از داده های مطالعه قلب بوگالوسا، محققان عادات غذایی، از جمله مصرف نبات نی دار فله را در 355 کودک 10 ساله از سال 1973 تا 1984 به مدت 23 سال دنبال کردند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *