مطالعه حاضر به منظور بررسی اثر مکمل های غذایی پروبیوتیک و آب آشامیدنی (DW) مکمل با سطوح مختلف سرکه تاکستان بر عملکرد، عملکرد گوشت، پاسخ های ایمنی و بافت شناسی روده کوچک جوجه های گوشتی انجام شد.

سیصد و سی جوجه گوشتی نر راس 308 یک روزه در یک آزمایش طرح کاملا تصادفی با آرایش فاکتوریل و پنج تکرار هر کدام از 11 جوجه به شش تیمار اختصاص داده شدند.

تیمارها شامل دو سطح مکمل پروبیوتیک غذایی و سه سطح DW همراه با سرکه (غلظت اسید استیک 5 درصد) بود.

مطالعه از 1 تا 42 روز به طول انجامید. عملکرد رشد، بازده گوشت و وزن نسبی اندام‌های لنفاوی، پاسخ‌های ایمنی هومورال و سلولی، و هیستومورفومتری روده کوچک اندازه‌گیری شد.

سرکه

میانگین مصرف خوراک روزانه (ADFI) و ضریب تبدیل خوراک (FCR) طی 1 تا 10 روزگی در پرندگانی که رژیم غذایی مکمل با پروبیوتیک و آب مکمل نوشیده شده با سرکه را تغذیه کردند، نسبت به پرندگانی که بدون هیچ گونه افزودنی تغذیه و نوشیده شده بودند، به طور قابل توجهی کاهش یافت.

تیمارهای آزمایشی تأثیر معنی‌داری بر عملکرد در سایر دوره‌های رشد، بازده لاشه و وزن نسبی اندام‌های لنفاوی نداشتند. DW مکمل با سرکه به طور قابل توجهی ارتفاع پرز (VH)، عمق کریپت (CD) و کاهش ضخامت عضلانی روده کوچک (MT) و چربی شکم را افزایش داد.

مکمل غذایی پروبیوتیک به طور قابل توجهی پاسخ ایمنی به تلقیح گلبول قرمز گوسفند (SRBC) را بهبود بخشید. در نتیجه، این مطالعه اثرات مفید پروبیوتیک و سرکه را بر عملکرد 1-10 روزه، ایمنی و سلامت روده جوجه‌های گوشتی تایید می‌کند.

هنگامی که جوجه شروع به خوردن غذا می کند، فلور عملکردی و میکروبی ایجاد می کند. در این زمان جوجه به میکروارگانیسم های بیماری زا بسیار حساس است.

علاوه بر این، تحت سیستم های مدرن تولید جوجه های گوشتی، پرندگان در طول عمر تولیدی خود در معرض استرس قابل توجهی قرار می گیرند که باعث افزایش حساسیت پرندگان به بیماری ها می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *